Wypadki drogowe

wypadki drogowe

Przyczyny wypadków drogowych.

Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek, droga, pojazd) na niechlubne pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych użytkowników dróg wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Inne czynniki mają zdecydowanie mniejsze znaczenie. Największa liczba sprawców wśród kierujących występuje w przedziale wiekowym 25 – 39 lat. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na kierowców (sprawców wypadków) w wieku 18 – 24 lata, czyli na grupę „młodych kierowców”. Niejednokrotnie cechuje ich brawura i skłonność do ryzyka (45% wypadków spowodowanych przez tę grupę, to wypadki z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu), przy braku doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdem. Problem ten występuje także w innych państwach europejskich i uznawany jest, obok przekraczania prędkości i jazdy po użyciu alkoholu lub narkotyków, za jeden z najpoważniejszych czynników oddziaływających na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wpływ prędkości na kolizje i wypadki.

Zjawiska fizyczne zachodzące podczas zderzenia czołowego można próbować opisać na kilka sposobów. Kiedy samochód jest w ruchu zarówno on sam jak i jadące nim osoby mają pewną energię ruchu, zwaną energią kinetyczną. Wielkość energii kinetycznej zleży od prędkości jazdy oraz od masy samochodu i masy jadących nim osób. Większa prędkość jazdy lub większa masa oznacza więcej energii, która podczas wypadku musi zostać pochłonięta. Najważniejszym czynnikiem pozostaje tu prędkość jazdy. Dwukrotne zwiększenie prędkości (np. z 25 km/h do 50 km/h), powoduje czterokrotny wzrost energii kinetycznej. Rozpowszechnione przekonanie, że podczas lekkiego wypadku można utrzymać ciało rękoma jest błędne. Już podczas zderzenia z niewielką prędkością na ciało działają siły, którym ręce nie mogą się przeciwstawić.

W czasie uderzenia z prędkością 30 km/h, siły działające na ciało mogą łatwo przekroczyć jedną tonę. Podczas zderzenia czołowego osoby nieprzypięte pasami są wyrzucane w przód i bezwładnie uderzają w różne części samochodu (kierownicę, tablicę rozdzielczą lub szybę czołową). Osoby jadące samochodem mogą zostać wyrzucone z samochodu, co może grozić obrażeniami stanowiącymi zagrożenie dla życia lub śmiertelnymi. Pasy bezpieczeństwa są ważne także dla pasażerów siedzących z tyłu, gdyż podczas wypadku mogą oni zostać wyrzuceni do przodu. Osoba na tylnym siedzeniu, nieprzypięta pasem, zagraża więc nie tylko sobie samej, ale i siedzącym z przodu.

Polski Event zaleca zapinanie pasów bezpieczeństwa za każdym razem i w każdym przypadku, nawet jeśli prawo zwalnia z tego obowiązku. Firma zajmuje się promowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz organizacji imprez o podobnej tematyce. Oprócz szkoleń z bezpiecznej jazdy i organizacji eventów w ofercie znajduje się wynajem symulatorówSymulator dachowania pokazuje jakie siły działają w trakcie rolowania oraz co dzieje się z niezabezpieczonymi przedmiotami wewnątrz kabiny. Symulator zderzenia przedstawia przeciążenie podczas zderzenia czołowego przy prędkości zaledwie 7 km/h. Symulator zderzeń jako jedyny w Polsce posiada regulację prędkości pozwalającą na sprawdzenie skutków zderzenia z większymi prędkościami.