Świadomy kierowca

dobry kierowca

Kierowca najważniejszym ogniwem drogowym.

Fundamentem bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy jest szeroko rozumiana świadomość drogowa kierujących. Każdy samochód ma swoje ograniczenia co do możliwości, podobnie każdy kierowca posiada w innym miejscu granicę własnych umiejętności. Świadomość ograniczeń, wiedza związana z ruchem drogowym oraz czujna obserwacja otoczenia umożliwia wczesne reagowanie i dopasowanie się do sytuacji drogowych. Ogromne natężenie ruchu i zróżnicowanie kierowców powoduje powstawanie różnych sytuacji drogowych tworząc niepowtarzalne zdarzenia.

Pokonując codziennie ten sam odcinek drogi nie będzie on identyczny pod względem występowania sytuacji drogowych i płynności ruchu. W codziennej jeździe świadomy kierowca musi zachować spokój i rozwagę na lewym fotelu. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu oraz długości trasy kierowca jest zmuszony do podejmowania coraz większej ilości sytuacji drogowych. Najlepsze decyzje podejmujemy mając chłodną głowę kiedy emocje są na drugim planie. Świadomy kierowca przewiduje ruchy innych uczestników ruchu przez co myśli podwójnie (za siebie i innych). Swoje manewry wykonuje spokojnie, zdecydowanie oraz czytelnie poprzez odpowiednio wczesne przygotowanie i sygnalizowanie.

Czytelność zamiarów.

Światła kierunkowskazu służą do sygnalizowania zamiaru manewru a nie wykonywanego skrętu czy zmiany pasa ruchu. W praktyce oznacza to że przed zmianą kierunku jazdy lub pasa kierunkowskaz powinien zostać włączony kilka sekund wcześniej. W wielu sytuacjach drogowych można domniemywać czy włączać kierunkowskaz czy nie. Należy postawić się w sytuacji innych uczestników ruchu i pomyśleć czy poprzez włączenie kierunkowskazu będziemy bardziej czytelni w naszych zamiarach. Wszędzie tam gdzie świadomy kierowca będzie podpowiadał innym o swoich planowanych zmianach kierunku jazdy czy miejsca na drodze powinien odpowiednie wcześnie używać kierunkowskazu. Obserwacja drogi i zachowań innych kierujących pozwala przewidywać sytuacje drogowe dzięki czemu kierowca zyskuje więcej czasu na dopasowanie się do sytuacji drogowej. Widząc przed sobą kierowcę wykonującego nieprzewidywalne manewry, należy zwiększyć dystans do niego poprzez obniżenie prędkości lub zmienić pasa ruchu. 

Zachowania defensywne są ćwiczone w szkołach bezpiecznej jazdy. Polski Event organizuje szkolenia na których można sprawdzić granicę samochodu i własnych umiejętności. Mobilna płyta poślizgowa umożliwia trening w dowolnym miejscu w kraju, warunkiem jest utwardzone podłoże i dostęp do wody. Firma posiada również specjalne opony szkoleniowe zwane poślizgowymi które umożliwiają trening wyprowadzania samochodu z poślizgu podsterownego, nadsterownego i czterokołowego. Innym urządzeniem wspomagającym szkolenie jest symulator dachowania,który w kontrolowanych warunkach pokazuje niebezpieczeństwo wynikające z dachowania samochodu. Interesującą atrakcją jest  symulator zderzeń uderzający w stałą przeszkodę z prędkością zaledwie 10 km/h który wywołuje stosunkowo duże przeciążenie odczuwalne dla uczestnika.