Uspokajanie ruchu

uspokajanie ruchu, bezpieczna droga

Uspokajanie ruchu na ulicy to element szerszej polityki miejskiej zmierzającej do poprawy warunków życia.

Podstawową zasadą jest ujednolicenie prędkości wszystkich użytkowników drogi. Z upływem lat zwiększająca się liczbą samochodów powodowała, że ulice zmieniły swój dawny charakter miejsc spotkań na których toczyło się życie, na rzecz ulic typowo komunikacyjnych. Uspokajanie ruchu nie należy do łatwych działań operacyjnych.

Jakie ulice mogą być spokojne?

Uspokajanie ruchu najlepiej wprowadzać na ulicach poza głównym układem drogowym. Takie rozwiązania są szczególnie przydatne przy zabudowie mieszkaniowej, przedszkolach lub szkołach czyli wszędzie tam, gdzie priorytetem jest bezpieczna i cicha okolica.

Zalety wprowadzania uspokajania ruchu:

  • Bezpieczeństwo. Prawdopodobieństwo, że dojdzie do wypadku w strefie uspokojonego ruchu jest bardzo małe, a jeśli już do niego dojdzie to jego skutki są stosunkowo łagodne.
  • Krótka droga zatrzymania. Wystarczy ograniczyć prędkość poniżej 30km/h by znacząco poprawić bezpieczeństwo. Droga zatrzymania samochodu dla prędkości 50km/h wynosi aż 30 metrów a przy prędkości 30 km/h spada do zaledwie 18 metrów.
  • Możliwość obserwowania otoczenia. Kierowca jadący z dużą prędkością musi skupić wzrok na punkcie na drodze w którym znajdzie się za kilka sekund, czyli kilkadziesiąt metrów przed samochodem (tzw. widzenie tunelowe), tracąc tym samym możliwość obserwowania tego co się dzieje tuż obok. Z kolei jadąc wolniej może z łatwością obserwować bliskie otoczenie drogi, przyjrzeć się czy ktoś wchodzi na przejście dla pieszych, czy nie wpadła na ulicę piłka z pobliskiego boiska itp.
  • Niegroźne skutki kolizji. Jeśli dochodzi do zdarzenia przy niewielkiej prędkości to skutki są znacznie mniejsze niż gdyby samochód jechał z dużą prędkością.
  • Cicha ulica. Samochody jeżdżące z dużymi prędkościami wywołują hałas. Człowiek narażony na ciągły wpływ hałasu na poziomie od 70 do 85 dB odczuwa wyraźny negatywny wpływ hałasu na swoje zdrowie. Hałas przeszkadza nam najbardziej we śnie i m.in. dlatego strefy ograniczonej prędkości obowiązują także nocą. Ta ochrona jest ważna, ponieważ trwały hałas komunikacyjny od 55 decybeli prowadzi do wzrostu chorób układu krążenia.
  • Płynność ruchu. Jadący z niższą prędkością kierowcy są skłonni do zachowania mniejszych odstępów od siebie przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania. Dzięki obniżeniu dopuszczalnej prędkości, można pozwolić sobie na likwidację niepotrzebnych sygnalizatorów świetlnych, które są głównym powodem tworzących się korków.
  • Inne zalety uspokajania ruchu. Przywrócenie ulicy dawnego charakteru wnętrza wielofunkcyjnego, ograniczenie dominacji ruchu samochodowego, zmniejszenie efektu bariery, poprawa warunków środowiskowych (ograniczenie emisji spalin, poprawa komfortu życia mieszkańców), poprawa estetyki, komfort psychiczny rodzica, który nie obawia się, że wyjście dziecka na podwórko może zakończyć się tragicznie.

Obawy.

Czy strefa z uspokojonym ruchem wiąże się z usunięciem samochodów?

Uspokojony ruch to stworzenie przestrzeni, w której współistnieją różne formy transportu, w tym także ruch samochodowy.

Uspokojony ruch wydłuża droga dojazdu do domu?

Może tak się zdarzyć. Jedną z form uspokojenia ruchu może być np. zamknięcie przejazdu lub wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Takie rozwiązania stosowane są jednak na lokalnych ulicach dojazdowych, których ewentualny objazd jest niewielką niedogodnością.

Czy uspokajanie ruchu wiąże się z montowaniem niewygodnych „leżących policjantów” (podrzutowy próg spowalniający)?

Jest wiele sposobów na uspokojenie ruchu nie trzeba stosować odrzutowych progów spowalniających.

Drastyczne ograniczenia prędkości.

Dlaczego prawodawcy oraz zarządcy dróg nakładają na kierowców ,,kaganiec prędkości”?

Między prędkością a zaistnieniem i skutkami wypadków drogowych jest prosta zależność – zwiększenie prędkości o 1 km/godz. powoduje wzrost prawdopodobieństwa wypadku o 3%. Ryzyko wypadku ze skutkiem śmiertelnym rośnie proporcjonalnie do kwadratu prędkości. Te zależności zostały statystycznie udowodnione. Wynikają ze słabości ludzkich zmysłów. Mimo ogromnego postępu technicznego, w konstruowaniu samochodów, a także lepszych dróg i coraz doskonalszej organizacji ruchu cechy psychiczne jego uczestników nie zmieniają się prawie wcale. Zdolność naszej reakcji na niebezpieczeństwa jest tak sama, jak naszych przodków sto lat temu. Oczywiście na ogół wiemy, jak się zachować w ruchu drogowym, gdzie można się spodziewać niebezpieczeństw i jak ich unikać. Jednak przeciętny czas reakcji nie uległ skróceniu. Jest prawidłowością, że wraz ze wzrostem prędkości maleje zdolność dostrzegania potencjalnych niebezpieczeństw, zawęża się pole widzenia kierującego. Niezmienne też pozostają prawa fizyki, ponieważ droga hamowania pojazdu rośnie proporcjonalnie do kwadratu prędkości i nawet najdoskonalsze hamulce najnowszych generacji tego nie zmienią.

Uspokajanie ruchu poprzez działania.

Polski Event całkowicie zgadza się z polityką miejską uspokajania ruchu drogowego. W swojej pracy promujemy bezpieczeństwo od najmłodszych pokoleń. Posiadamy mobilne pluszowe miasteczko komunikacyjne w którym najmłodsi mogą poprzez zabawę poznawać zasady ruchu drogowego. Dla starszych dzieci oferujemy mobilne miasteczko rowerowe o wielkości 30 x 40 metrów. Mobilne miasteczko drogowe służy do trenowania bezpiecznych zachowań na drodze, zarówno w roli pieszego oraz kierowcy jednośladu (np roweru). Dla osób pełnoletnich posiadamy w ofercie: symulator dachowania, symulator zderzeń,  symulator wybuchu poduszki powietrznej, symulator przeciążeń dachowania, komora dymowa, troleje, alkogogle, symulator rajdowy, symulator wyścigowy, talerz Stewarta, symulator ewakuacji pożarowej i wiele innych atrakcji.