Apteczka samochodowa

apteczka samochodowa

Apteczka powinna być w każdym samochodzie

Nawet jeśli nie wiesz w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy to powinieneś mieć apteczkę w samochodzie. W razie wystąpienia wypadku może ktoś inny z niej skorzystać. Apteczkę wozisz nie tylko dla siebie, ale dla innych uczestników ruchu drogowego. Dobrze wyposażona apteczka może uratować życie.

Według praw Unii Europejskiej apteczka samochodowa musi mieć wyraźne oznaczenie (biały krzyż na zielonym tle). Rzeczy znajdujące się w apteczce muszą być uporządkowane i osobno zapakowane.

Przepisy prawne dotyczące apteczki

Apteczka znajdująca się w samochodzie, nie jest dobrym miejscem na przechowywanie leków. Przepisy wyraźnie podkreślają, że leki powinny zostać oddzielone od zawartości apteczki. Elementy wyposażenia apteczki należy regularnie przeglądać i uzupełniać, nawet po najmniejszym użyciu. Każdy kierowca powinien mieć świadomość, że jego apteczka samochodowa może posłużyć innym do uratowania jego zdrowia lub życia. Apteczka musi być zabezpieczona i umieszczona w dostępnym miejscu. Nie może znajdować się pod szybą. Również bagażnik i schowek nie są dla niej dobrym miejscem. Powinna znajdować się pod ręką. Najlepszym miejscem jest przestrzeń pod fotelem kierowcy. Jeśli nie masz tam schowka wybierz apteczkę z rzepem aby móc ją przyczepić do dywanika. Wtedy nie będzie możliwości jej przemieszczenia się.

Obowiązki kierowcy

Zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, kierowca w razie uczestniczenia w wypadku drogowym, zobowiązany jest zatrzymać pojazd, zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscu wypadku, usunąć pojazd jeżeli nie ma zabitego lub rannego oraz podać swoje dane na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Sytuacja komplikuje się jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny. Wówczas kierowca musi udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i policję. Brak udzielenia pomocy ofiarom wypadku jest wykroczeniem.

Trudno jest jednak o udzielenie pomocy w sytuacji, kiedy kierowca nie jest wyposażony w apteczkę doraźnej pomocy. Od kilku lat w Polsce posiadanie apteczki nie jest obowiązkowe, specjaliści podkreślają jednak, że ten przepis nie wpływa korzystnie na bezpieczeństwo ofiar wypadków. Kierowcy mimo obowiązku niesienia pomocy ofiarom wypadku, nie mogą tego wymogu realizować z powodu braku odpowiednich narzędzi w jakie zaopatrzona jest apteczka samochodowa.

Kto ma obowiązek posiadać apteczkę?

Zarówno polski ustawodawca oraz przepisy unijne nie obligują kierowców do posiadania apteczki samochodowej jako niezbędnego wyposażenia samochodu. Jednak istnieją od tej powszechnej zasady liczne wyjątki. Według rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, apteczka obowiązkowo powinna znajdować się w pojazdach takich jak:

– Autobus

– Taksówka

– Samochód ciężarowy przewożący osoby

– Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania

W państwach wspólnoty europejskiej powszechnie wyposaża się samochody w apteczki spełniające standard ustanowiony przez niemiecką normę DIN 13164 – oznacza skrót od nazwy Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (Deutsches Institut für Normung), który stworzył normy dotyczące zawartości apteczek. Wyposażone zgodnie z tą normą zapewniają możliwość udzielenia kompleksowej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Apteczka i jej normy

Apteczka spełnia normy DIN, gdy prawie każdy indywidualny element wyposażenia oprócz kompresów, opaski siatkowej i koca termicznego spełnia odpowiednie wymagania. Zatem napis na opakowaniu np. DIN 13164 wcale nie świadczy że apteczka spełnia stawiane przez normę wymagania. Dopiero opis na opakowaniu środków opatrunkowych podający konkretną normę upoważnia do oznakowania gotowego wyrobu nazwą DIN. Z tych powodów w 2008 roku niemiecka Policja kontrolując zawartość apteczek polskich kierowców, kwestionowała ich jakość na podstawie pomiaru długości nożyczek których długość powinna wynosić 14,5 cm.

Apteczka samochodowa będąca podstawowym zestawem ratowniczym powinna zawierać:

 • opatrunek indywidualny – dający możliwość zaopatrzenia ran
 • plastry opatrunkowe różnej wielkości – do zabezpieczenia drobnych uszkodzeń skóry
 • plastry bez opatrunku – do podtrzymania mniejszych opatrunków z gazy
 • opaski elastyczne lub półelastyczne – przydatne przy skręceniach i zwichnięciach stawów
 • bandaże dziane (5 i 15 cm) – podstawowy środek mocującym opatrunki
 • kompresy jałowe z gazy – do bezpośredniego zaopatrzenia małych i dużych ran
 • chusty trójkątne – do stabilizacji kończyn w przypadku, np. złamań, skręceń
 • nożyczki – niezbędne do rozcięcia ubrania, a w razie konieczności przecięcia pasów bezpieczeństwa
 • rękawice lateksowe – dla zabezpieczenia rąk ratownika przed zakażeniem
 • koc ratunkowy 160 na 210 cm (folia RNC) – do przykrycia poszkodowanego, by go ogrzać lub ochłodzić
 • maseczke – do sztucznego oddychania
 • instrukcje udzielania pierwszej pomocy – dla przypadkowych ratowników udzielających pomocy

Apteczka samochodowa nie powinna zawierać leków ani środków dezynfekcyjnych. Zmienne warunki atmosferyczne panujące w samochodzie nie zapewniają odpowiednich standardów przechowywania tych środków medycznych. Ponadto leki doustne zwykle zaczynają działać 30-40 minut po podaniu. W tym czasie przyjedzie pogotowie ratunkowe i profesjonalnie zajmie się ofiarami wypadku. Pod żadnym pozorem nie podajemy doustnie leków osobom poszkodowanym w wypadkach, ponieważ możemy spowodować zakrztuszenie lub uniemożliwić pilne przeprowadzenie zabiegów ratujących życie. Zużyte materiały podczas akcji ratowniczej należy uzupełniać na bieżąco, by w razie potrzeby można było z nich skorzystać i udzielić pomocy innym poszkodowanym.

Co jeszcze oprócz apteczki?

Oprócz apteczki w każdym pojeździe powinna znajdować się zalegalizowana i sprawna gaśnica, kamizelka odblaskowa oraz trójkąt ostrzegawczy. Do posiadania tego sprzętu obligują każdego kierowcę przepisy prawa. Podczas wypadku drogowego pozwoli bezpiecznie przeprowadzić akcję ratunkową, ale może być również przydatny do bezpiecznej wymiany koła. Warto też pamiętać o nożu do pasów ze zbijakiem szyb i podręcznej latarce.

Podczas organizacji imprez masowych na terenie całego kraju pracownicy Polski Event posiadają w samochodach firmowych apteczki pierwszej pomocy na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Podczas imprez z cyklu bezpieczny weekend ratownicy medyczni prowadzą zajęcia z pierwszej pomocy oraz uczą zainteresowanych jak zachować się na miejscu wypadku i korzystać z apteczki samochodowej. Firma Polski Event z Oświęcimia posiada nie tylko motoryzacyjne symulatory ale także treningowe urządzenia BHP. Przykładem symulatora związanego z pierwszą pomocą osobom poszkodowanym jest mobilna komora dymowa. Doskonałym miejscem do ćwiczeń prawidłowych zachowań drogowych między innymi pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach jest miasteczko rowerowe. Z miasteczka mogą korzystać dorośli, dzieci oraz młodzież a jego ogromną zaletą jest możliwość symulacji dowolnej sytuacji drogowej.