Ocena sytuacji drogowej

ocena sytuacji

Możliwie szybka ocena sytuacji drogowej kluczem do sukcesu

W metodyce szkolenia kierowców ważną rolę odgrywa ocena umiejętności determinujących poziom świadomości kierowcy. Obserwacja działań podejmowanych przez kierowcę w oparciu o subiektywną ocenę sytuacji, umożliwia śledzenie postępów w procesie doskonalenia. Możliwe jest także porównywanie wyników uzyskiwanych na początku i na końcu szkolenia. Ocena sytuacji drogowej jest trudna do weryfikacji ponieważ każdy kierowca jest inny i może inaczej oceniać tą samą sytuacje. Różnice mogą wynikać z doświadczenia, wieku, wzroku, cech psychofizycznych, świadomości i wrażliwości drogowej oraz wielu innych czynników. Postrzeganie zagrożenia oraz reagowanie na zagrożenie jest cechą indywidualną każdego kierowcy. Ocena sytuacji drogowej wpływa na czas postrzegania zagrożenia oraz czas reakcji kierowcy na powstałe zagrożenie. Właściwe postrzeganie oraz trening czasu refleksu jest możliwy poprzez innowacyjny symulator Simflex. Jest to jedyne w Polsce profesjonalne urządzenie do treningu czasu reakcji oraz mierzenia refleksu.

Ćwiczenie właściwej oceny

Przykładem ćwiczenia pozwalającego określić umiejętność trafnej oceny sytuacji i poziom świadomości kierowców, jest ćwiczenie polegające na zatrzymaniu pojazdu w wyznaczonym miejscu. Kierowca ma za zadanie z określonego punktu jak najszybciej dojechać do widzianego „celu” i tam zatrzymać samochód. Prędkość, jaką rozwinie na wyznaczonym odcinku oraz moment, w którym rozpocznie hamowanie zależą wyłącznie od decyzji kierowcy. Instruktorzy firmy Polski Event nazywają to zadanie zryw i hamowanie. Aby zaobserwować wpływ wszystkich czynników psychofizycznych kierowcy na ocenę sytuacji oraz uniknąć zbyt wolnego przejazdu, ćwiczenie wykonuje się z elementem rywalizacji. Dla zapewnienia odpowiedniego stopnia trudności i powtarzalności sytuacji, ćwiczenie prowadzone jest na płycie poślizgowej. Ocena sytuacji drogowych jest kluczowym elementem szkolenia techniki jazdy. W celu poprawy umiejętności praktycznych należy eliminować błędy na etapie szkoleń i trenować prawidłowe manewry obronne.

Akademia Bezpiecznej Jazdy Polski Event prowadzi kursy wykorzystując najnowszą technologię szkoleniową dzięki nowoczesnym symulatorom i mobilnej płycie poślizgowej. Środki dydaktyczne wykorzystywane do szkoleń techniki jazdy to między innymi: symulator przeciążeń dachowania, alkogogle, symulator zderzeń, symulator poduszki, symulator dachowania, symulator refleksu.